1). CHÍNH QUY, DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

          Hình thức: Xét tuyển.

          Điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ tiếng Việt tối thiểu bậc 2 (A2) theo Chuẩn Năng lực tiếng Việt của Bộ GD&ĐT.

          Chương trình: 120 tín chỉ (3 năm)

    2). ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG (ONLINE), DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

        Hình thức: Xét tuyển

Điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ thông; có máy tính; Nếu là người nước ngoài: có trình độ tiếng Việt tối thiểu bậc 3/6 (B1).               

Chương trình: 120 tín chỉ (3,5 năm)

        Với thí sinh nước ngoài: Kỳ thi Năng lực tiếng Việt được tổ chức tại Trường ĐHKHXH&NV mỗi hai tháng. Riêng các tháng 4, 5, 6 được tổchức hàng tháng.

Mua hồ sơ và gặp tư vấn học tập tại Khoa Việt Nam học, Phòng A019, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM; Điện thoại (+84) 238225009;

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; website: www.vns.edu.vn