Greetings from Faculty of Vietnamese Studies.

Faculty of Vietnamese Studies provides courses of Vietnamese language online for international students to study during the lockdown and limited exposure in the Covid-19 time. You will have the opportunity to learn and chat directly with experienced teachers in real-time via Google Meet, Zoom apps.

Faculty of Vietnamese Studies – Online courses

Venue:   ONLINE STUDYING.

Link register:  https://forms.gle/kUhuEFmsZCjJcZKu5 

Tuition fee and details: 

We are welcoming a lot of learners and students from the US, Korea, Japan, Taiwan and etc. to participate in the courses.

 Notice: The class will start when the number of students is full.

Group size: 5 – 8 students/class.

 We're looking forward to welcoming you to study Vietnamese courses online soon.

Best regards,

  • chung_nhanaun_qa

 


Giá bìa: 300.000 vnđ

Mục lục
Giá bìa: 270.000 vnđ


Mục lục
Giá bìa: 70.000 vnđ


Mục lục

Giá bìa: 60.000 vnđ

luyendoctruyenngan 001

Giá bìa: 120.000 vnđ 

nangcaodoc 001

Giá bìa: 80.000 vnđ

trungcapdoc 001

Giá bìa: 80.000 vnđ 

trungcapnoi 002

Giá bìa: 50.000 vnđ


tiengvietthuongmai 001
 
Giá bìa: 80.000 vnđ 

trungcapluyennghe 001

Giá bìa: 110.000 vnđ

nhungdoimoicuatieuthuyetvn 001

Giá bìa: 145.000 vnđ  Các đối tác thực hiện chương trình liên kết quốc tế hiện nay với Trường ĐH KHXH&NV gồm:

 

alt

Deakin University, Australia

Hợp tác đào tạo cử nhân chuyên ngành Báo chí - Truyền thông (2+2)

alt

University of Stirling, UK

Hợp tác đào tạo Thạc sĩ Quản trị Truyền thông (MSc. in Media and Communication Management)
alt

University of Findlay, USA

Hợp tác trao đổi giảng viên

alt

Busan University of Foreign Studies, Korea

Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (liên kết 2+2)

alt

Chungwoon University, Korea

Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (liên kết 3+1)
alt

Guangxi University for Nationalities, China

Hợp tác trao đổi sinh viên

alt

Xiangsihu College, China

Hợp tác trao đổi sinh viên
alt

Meros Language School, Japan

Hợp tác tổ chức các khóa học tiếng Nhật tại Nhật Bản
alt

The Association Montessori Internationale

Hợp tác tổ chức khóa học Nhập môn Phương pháp Giáo dục Montessori


Phòng Hợp tác Quốc tế - Phát triển Dự án quốc tế
Phòng K01, số 10-12 Đinh Tiên Hòang, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38293825 (ext. 114)
Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
Website: http://www.htqt.hcmussh.edu.vn

Kính gửi quý Anh/Chị học viên sau đại học, cựu học viên, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng!

Hiện nay trên cả nước chỉ có một cơ sở đào tạo bậc tiến sĩ ngành Việt Nam học tại Hà Nội là Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho đến nay, chỉ có khoảng 10 tiến sĩ Việt Nam học trong cả nước. Với năng lực hiện nay của mình, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở đào tạo bậc tiến sĩ ngành Việt Nam học. Để có thêm thông tin từ phía các bên liên quan, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến của quý Anh/Chị học viên, cựu học viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng thông qua bảng hỏi này. Ý kiến đóng góp của các anh/chị là hết sức quan trọng giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch mở ngành. 

Nhà trường cam kết bảo mật danh tính cũng như những thông tin cá nhân của quý Anh/Chị.

Để thực hiện việc khảo sát, quý Anh/Chị nhấn vào đây. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản bên dưới:

- Username: khaosat

- Password: khaosat-VNH2

 

(dành cho sinh viên)

Để có cơ sở triển khai các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường ĐH KHXH&NV, nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của anh/ chị về chất lượng đào tạo cho từng môn học. Nhà trường cam kết bảo mật thông tin cho anh/chị cung cấp. (Vui lòng tô đen phương án được chọn.)

Để thực hiện việc khảo sát, quý Anh/Chị nhấn vào đây. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản bên dưới:

- Username: khaosatmonhoc

- Password: KhaoSatMonHoc@2017

Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài

MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC
Giá bìa: 300.000 vnđ   Giá bìa: 280.000 vnđ   Giá bìa: 70.000 vnđ   Giá bìa: 60.000 vnđ   Giá bìa: 50.000 vnđ  
         
 
MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC  
Giá bìa: 280.000 vnđ Giá bìa: 180.000 vnđ Giá bìa: 200.000 vnđ Giá bìa: 200.000 vnđ  
Sách tham khảo     

 

 

 
145.000 vnđ 80.000 vnđ 110.000 vnđ 80.000 vnđ  
MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC  
Giá bìa:115.000 vnđ Giá bìa: 80.000 vnđ Giá bìa: 110.000 vnđ Giá bìa: 80.000 vnđ  
         
80.000 vnđ 180.000 vnđ 26.000 vnđ  
MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC  
Giá bìa:60.000 vnđ Giá bìa:180.000 vnđ Giá bìa: 79.000 vnđ Giá bìa:26.000 vnđ