Năm 2009, Khoa Việt Nam học đào tạo khóa đầu tiên bậc cao học chuyên ngành Việt Nam học.Tính đến nay, Khoa đã đào tạo được hơn 20 khóa với hơn 200 học viên, bao gồm người Việt và người nước ngoài. ,… Trong đó, có 103 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Tính đến năm 2019, có 26 học viên người nước ngoài theo học thạc sĩ ngành Việt Nam học. Các học viên người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan.

Chương trình Cao học Việt Nam học đã thu hút rất nhiều học viên, đặc biệt là các học viên nước ngoài muốn tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam. Chương trình học sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế Việt Nam.

Vào tháng 2 năm 2019 chương trình Cao học ngành Việt Nam học đã được công nhận đạt chuẩn AUN-QA. Chương trình Cao học Việt Nam học bắt đầu tuyển sinh từ năm 2009 đến nay.