VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Vietnamese Studies

Undergraduate Program
B.A In Vietnamese Studies
Program
Schedule
Twin Program
Program
Schedule
3+1 Program
Program
Schedule
Course Exam Results
Field Trip
B.A In Online Vietnamese Studies
Program
Schedule
Phiếu khảo sát môn học
Graduate Program
M.A In Vietnamese Studies Program
M.A Courses
Schedule
Course Exam Results
Announcements
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Cultural Program
Program
Chương trình Tiến sỉ
Phiếu khảo sát
Forms
Guideline

Course Exam Results

Tuyển sinh đại học ngành Việt Nam Học 2015

  • PDF
TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

- Tên chương trình: Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Việt Nam học

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Mã ngành đào tạo: 52.22.01.06

 

 

- Trưởng nhóm dự án: PGS.TS. Lê Khắc Cường

Read more...

Program for bechelor of Vietnamese studies

  • PDF

The Faculty of Vietnamese Studies offers a Bachelor of Vietnamese Studies. The objectives of this program are:

Read more...Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn