Một trong những chức năng hàng đầu của Khoa Việt Nam học là đào tạo ngành Việt Nam học ở bậc đại học và sau đại học.

  • Đào tạo cử nhân Việt Nam học

            Khoa đào tạo chương trình cử nhân Việt Nam học hệ chính quy dành cho người nước ngoài, chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ từ xa qua mạng. Ngoài ra Khoa còn đào tạo cử nhân Việt Nam học theo hình thức hợp tác trao đổi 2+2 và 3+1 theo thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và các trường đại học ở nước ngoài. Số sinh viên theo học chương trình cử nhân Việt Nam học các hệ ngày càng tăng. Hiện nay, tổng số sinh viên học hệ cử nhân Việt nam học ở Khoa là 260 sinh viên.

  • Đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy cho người nước ngoài

            Từ năm học 2000-2001 Khoa bắt đầu tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên chương trình đại học chính quy ngành Việt Nam học dành cho sinh viên là người nước ngoài. Đến năm học 2019-2020, Khoa đã tuyển sinh và đào tạo được 20 khóa.