Vietnamese language course information(for open group class 5 ~ 14 students)

I. VIETNAMESE LANGUAGE COURSE SCHEDULE

- Opening time: Courses are opened every 2 weeks on average (there are detailed course opening days on website).

- Course description:

Beginner levels & Intermediate levels

Classes

Course

Total weeks

Total periods

Class days per week

Period per day

Number of courses

Daytime

Regular

8 weeks

80 periods

5 days

(Mon g Fri)

2 periods

4 courses

Intensive

4 weeks

80 periods

5 days

(Mon g Fri)

4 periods

4 courses

Evening

Regular

7 weeks

40 periods

3 days

(Mon, Wed, Fri)

2 periods

8 courses

10 weeks

40 periods

2 days

(Tue, Thu)

2 periods

8 courses

Advanced levels

Classes

Course

Total weeks

Total periods

Class days per week

Period per day

Number of courses

Daytime

Regular

10 weeks

100 periods

5 days

(Mon g Fri)

2 periods

2 courses

Intensive

5 weeks

100 periods

5 days

(Mon g Fri)

4 periods

2 courses

Evening

Regular

8 weeks

50 periods

3 days

(Mon, Wed, Fri)

2 periods

4 courses

12 weeks

50 periods

2 days

(Tue, Thu)

2 periods

4 courses

-Class sessions:

Daytime classes

(2 periods/session, including 10-minute break)

Evening classes

(2 periods/session, including 5- minute break)

Session 1: 8:00 AM – 9:50 AM

Session 5: 5:10 PM – 6:55 PM

Session 2: 10:00 AM – 11:50 AM

Session 6: 7:00 PM – 8:45 PM

Session 3: 1:10 PM – 3:00 PM

 

Session 4: 3:10 PM– 5:00 PM

 

1 period = 50 minutes


II. ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS FOR NEW STUDENTS

 • Application
 • Copy of Passport
 • Deadline for registration is 05 working days prior to the course’s starting date.

III. COURSES CURRICULUM:

Beginner levels - 80 periods /course:

Level

Periods/course

Textbook

Curriculum

Elementary 1 (E 1)

80

TV 1

Unit 1g6 (including 8 pronunciation units)

O -TV1

Unit 1g8

Elementary 2 (E 2)

80

TV 1

Unit 7g12 (including pronunciation unit 9)

O -TV1

Unit 9g16

Elementary 3 (E 3)

80

TV 2

Unit 1g6

O -TV2

Unit 1g6

Elementary 4 (E 4)

80

TV 2

Unit 7 g 12

O -TV2

Unit 7 g 12

Intermediate levels- 80 periods /course :

Intermediate 1 (I1)

80

TV 3

Unit 1g 5

Intermediate 2 (I2)

80

TV 3

Unit 6g10

Intermediate 3 (I3)

80

TV 4

Unit 1g5

Intermediate 4 (I4)

80

TV 4

Unit 6g10

Advanced levels - 80 periods /course :

Advanced 1 (A1)

100

VSL 5

Unit 1g5

Advanced 2 (A2)

100

VSL 5

Unit 6g10

Improve skills (A+)

80

Textbooks for Listening, Speaking, Reading, Writing

40 periods /course:

Level

Periods/course

Textbook

Curriculum

Elementary

 

 

 

Elementary 1a (E1a)

40

TV 1

Unit 1,2,3(including pronunciation unit 1,2,3,4)

O-TV1

Unit 1- 4

Elementary 1b (E1b)

40

TV 1

Unit 4,5,6(including pronunciation unit 5,6,7,8)

O-TV1

Unit 5-8

Elementary 2a (E2a)

40

TV 1

Unit 7,8,9 (including pronunciation unit 9)

O-TV1

Unit 9- 12

Elementary 2b (E2b)

40

TV 1

Unit 10-12

O-TV1

Unit 13 -16

Elementary 3a (E 3a)

40

TV 2/O-TV2

Unit 1-3

Elementary 3b (E 3b)

40

TV 2/O-TV2

Unit 4-6

Elementary 4a (E4a )

40

TV 2/O-TV2

Unit 7- 9

Elementary 4b (E4b )

40

TV 2/O-TV2

Unit 10- 12

Intermediate

Intermediate 1a (I1a)

40

TV 3

Unit 1,2

Intermediate 1b (I1b)

40

TV 3

Unit 3,4 + Review

Intermediate 2a (I2a)

40

TV 3

Unit 6,7

Intermediate 2b (I2b)

40

TV 3

Unit 8,9 + Review

Intermediate 3a (I3a)

40

TV 4

Unit 1,2

Intermediate 3b (I3b)

40

TV 4

Unit 3,4 + Review

Intermediate 4a (I4a)

40

TV 4

Unit 6,7

Intermediate 4b (I4b)

40

TV 4

Unit 8,9 + Review

Advanced

Advanced 1a (A1a)

50

VSL 5

Unit 1,2

Advanced 1b (A1b)

50

VSL 5

Unit 3,4 + Review

Advanced 2a (A2a)

50

VSL 5

Unit 6,7

Advanced 2b (A2b)

50

VSL 5

Unit 8,9 + Review

 
IV. TUITION (effective from February 2023 to August 2023)

- Tuition must be paid in cash (in Vietnam Dong - VND) or transfer

- Tuition must be paid before the course start date.

- 03% discount for those who pay the entire course tuition 5 working days prior to the starting date
Example: If the course starts on the 20th of the month, 03% discount applies if the tuition is paid on the 13 and before (excluding Saturdays, Sundays and holidays).

 - In-person classes, opened classes from 5 to 14 learners: (Unit: VND)

 

   Level

Tuition/course/student

Course 40 periods

Course 80 periods

Course 50 periods

Course 100 periods

Beginner

3.400.000

6.800.000

 

 

Intermediate

3.800.000

7.600.000

 

 

Advanced

4.000.000

8.000.000

5.000.000

10.000.000

- Virtual classes, opened classes from 5 to 8 learners: (Unit: VND)

 

   Level

Tuition/course/student

Course 40 periods

Course 80 periods

Course 50 periods

Course 100 periods

Beginner

3.230.000

6.460.000

 

 

Intermediate

3.610.000

7.220.000

 

 

Advanced

3.800.000

7.600.000

4.750.000

9.500.000

* Note: In case students cannot follow the whole course, or want to have private class, all inquiries can be made at the office

  * When students cannot follow a course to the end yet still want to take the course, the minimum amount of periods required for registration is 20 periods, and tuition fee will be as followings:

Level

Tuition offline/period

Tuition online/period

Beginner

95,000 VND/period

90,000 VND/period

Intermediate

105,000 VND/period

100,000 VND/period

Advanced

115,000 VND/period

110,000 VND/period

VI. OFFICE HOURS AND HOLIDAYS

 1. Office hours:
 • Working day:      Monday to Friday (except for holidays)
 • Working hours: + Morning:  from 8:00 to 11:50 AM (lunch time 11:50-13:00)

                                  + Afternoon:  from13:10 to 19:30 PM

 1. Holidays:
 • Independence Day: 01/9/2022 to 04/9/2022
 • Vietnamese Teacher’s Day: 20/11/2022
 • Christmas Holiday: 24 & 25/12/2022
 • New Year’s Holiday: 31/12/2022 - 02/01/2023
 • Tet Holiday – Lunar New Year’s: 14/01/2023 - 29/01/2023
 • Hung King Anniversary: 29/04/2023 (Saturday), compensatory time off: 02/5/2023
 • Reunification Day + International Workers’ Day: 30/4/2023 – 03/5/2023
 • Summer Break: 01/7/2023 to 16/7/2023

Ho Chi Minh City, 01/02/2023

Acting Dean of Faculty

 (Signed)

 Trần Thị Mai Nhân

Tuitions and fees of Vietnamese Language Classes

Faculty of Vietnamese Studies is announcing the policy for tuitions and fees of short courses, effective from February 1st, 2023, as follows:

I.   IN-PERSON CLASSES

 1. Private classes (Vietnamese language, workshops on Vietnamese culture, history and society)

Công tác giảng dạy tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài luôn được xem là một nhiệm vụ quan trọng của khoa Việt Nam học. Hoạt động này đã và đang diễn ra vô cùng sôi nổi và có nhiều khởi sắc. Sự khởi sắc ấy không chỉ nằm ở số lượng học viên tìm đến khoa ngày càng đông mà còn ở các chương trình liên kết với các trường đại học, các tổ chức nước ngoài ngày càng được mở rộng; vị thế và uy tín đào tạo của khoa Việt Nam học vì thế được nâng cao trên trường quốc tế. 

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm; với uy tín đào tạo chất lượng, hiệu quả, Khoa Việt Nam học đã trở thành điểm đến đáng tin cậy của nhiều sinh viên, học viên, du khách có nhu cầu học tiếng Việt và những vấn đề liên quan đến Việt Nam học. Mỗi năm, số học viên đến đăng ký học tiếng Việt khoảng hơn 5.000 lượt người (năm học 2018-2019 là 6.822 lượt). Số lượng học viên học tiếng Việt mỗi năm có sự biến động theo tình hình phát triển kinh tế của thế giới, nhưng về cơ bản, con số đó có sự tăng dần và tăng mạnh từ năm 2012 đến 2019 Đó là một thành công rất đáng tự hào của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa Việt Nam học.

Periodic evaluation tests are arranged between students and teachers for the purpose of measuring the student’s progress.

Certificate of Attendance:

At any time, a Certificate of Attendance can be issued to those who do not take the evaluation tests.

Certificate of Achievement:

 • Certificate of Achievement - Elementary Level (Level A) corresponds to the Upper Elementary Level after the student has completed at least 320 periods of Vietnamese instruction (VSL Textbooks 1 and 2) and satisfactory completion of the final evaluation test.
 • Certificate of Achievement – Intermediate Level (Level B) for at least 320 additional periods of Vietnamese instruction (VSL Textbooks 3 and 4) beyond Level A and satisfactory completion of the final evaluation test.
 • Certificate of Achievement – Advanced Level (Level C) corresponds to the Advanced Course that covers 320 additional periods of Vietnamese instruction beyond Level B and satisfactory completion of the final evaluation test.

A Certificate of Achievement will be issued to those who meet the following requirements:

+ Student Attendance

The evaluation test for any certificate will be organized only when the student has attended 90% of the total class hours.

+ Final Evaluation Test

The final evaluation test will include several sections. The student must achieve at least 50% on each section to pass the exam.

+ Accreditation

In the Certificate of Achievement, the Vietnamese course name, the length of study and the level are fully noted. The certification is recognized by the University of Social Sciences and Humanities, and can be transferred to other

Upon arrival, a student should take a placement test to determine his/her proper class. The Vietnamese language program focuses on:

This program is designed to provide Vietnamese language courses for all foreigners who intend to learn Vietnamese language to meet their specific needs. Every 2 weeks, students are welcome to join classes organized according to their purpose and level. Students can be in different kinds of classes, such as individual classes where intensive or special courses are offered, or group classes that facilitate conversation and cultural exchanges.