TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tóm tắt

Với sinh viên Hàn Quốc học tiếng Việt, việc xây dựng, vận dụng những chuỗi từ như danh ngữ, động ngữ vào trong câu đôi khi có những nhầm lẫn trong việc xác định chức năng ngữ pháp, quan hệ tuyến tính, quan hệ lựa chọn và tính ràng buộc giữa các thành tố trong cấu trúc. Trong cương vị của cái lựa chọn, vị trí đứng trước được dành cho trung tâm - đơn vị chi phối và có quyền lựa chọn yếu tố phụ thuộc.

Chuỗi từ trong cách vận dụng  của sinh viên Hàn Quốc

Dao Muc Dich and Nguyen T. Anh Thu

Abstract

This paper reports a study that investigated the acoustic correlates of the intonation patterns of statements versus various kinds of questions in Southern Vietnamese. Sentences identical in segmental make-up and lexical tone were elicited in nine different contexts:

Acoustic Correlates of Statement and Question Intonation in Southern Vietnamese

ThS. Võ Thị Ngọc Ân

Bài viết trình bày đặc điểm, các kiểu chuyển loại của từ trong tiếng Việt và tiếng Anh; đồng thời gợi mở một số cách thức giảng dạy từ chuyển loại dựa trên cơ sở đối chiếu sự tương đồng và dị biệt của hiện tượng chuyển loại giữa hai ngôn ngữ này.

Hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh – ứng dụng vào dạy tiếng

 

ThS. Phan Trần Công

Vấn đề của người học ngoại ngữ luôn là ngôn ngữ mình đang học có những chuẩn mực nào, những gì mình được học có phải là chuẩn mực không và “tiếng chuẩn” trong ngôn ngữ đó là gì? Khi bắt đầu tiếp cận một ngôn ngữ, người học luôn ý thức mình đang tiếp cận ngôn ngữ đó thông qua một giáo viên với những đặc trưng ngôn ngữ riêng biệt của cá nhân cũng như đặc trưng phương ngữ của giáo viên đó.

Phát âm theo phương ngữ Nam Bộ - những ưu điểm và hạn chế

T.S. Đào Mục Đích - GS. TS. Bae Yang Soo

  1. Đặt vấn đề

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay khi biên soạn giáo trình tiếng Việt cho nguời nuớc ngoài, việc cung cấp vốn từ ngữ cho nguời học trong các giáo trình này vẫn không có sự thống nhất và chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của các tác giả biên soạn sách,