TS. Trần Trọng Nghĩa

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa trong giáo dục, hai khái niệm rất quan trọng là đào tạo theo hướng phát triển năng lực và xây dựng chuẩn đầu ra. Tất cả nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng đáp ứng cho thị trường lao động của cuộc cách mạng 4.0 trong giai đoạn đầu của thế kỉ XXI. Tình hình dạy học nói chung và cụ thể là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài hoàn toàn không thể đứng ngoài cuộc.

Bàn về độ khó trong bài tập tiếng Việt cho người nước ngoài

TS. Lê Thị Hồng Minh

Tóm tắt

Bài viết này là một gợi ý về nguồn từ đồng âm mà người giảng dạy có thể khai thác để làm cho bài dạy thêm hấp dẫn, giảm thiểu độ khó đối với người học. Đó là: từ đồng âm trong ca dao, dân ca, trong câu đố, câu đối và từ đồng âm từ một số nguồn tư liệu khác. Khai thác sự độc đáo của thú chơi chữ, những cách thử thách trí thông minh và khả năng sử dụng từ đồng âm linh hoạt sẽ không chỉ giúp người học cảm thấy thú vị, tiếp nhận ngôn ngữ tiếng Việt dễ dàng hơn mà còn giúp người học hiểu thêm về văn học, văn hóa, tính cách của người Việt.

Dạy từ đồng âm qua một số thể loại thơ ca dân gian và câu đối

Thạc sĩ. Nguyen Thu Lan
Doctor. Nguyen Tra Giang
Thạc sĩ. Nguyen Van Chanh

Abstract

The purposes of this study were to examine the motivation levels of full-time and part-time students and to evaluate the differences in motivation between them regarding Physiological needs, Safety needs, Social needs and Esteem needs toward learning while in the Vietnamese language course at Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Sciences and Humanities  – Vietnam National University Ho Chi Minh City. The sample size in this study included 118 full-time students and 261 part-time students. Furthermore, the Cronbach’s alpha and Independent t-test was used to analyze the data in this study.

Foreign Students’ motivation in Vietnamese Language Course at Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Science and Humanities – Ho Chi Minh City National University, Vietnam

TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

Lee Na Yeong, Sinh viên HV, Khoa Việt Nam học

Tóm tắt

Trong giao tiếp, tùy tình huống mà người ta sử dụng lời cầu khiến một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Khảo sát về vấn đề này do chúng tôi thực hiện nhằm tìm hiểu cách học viên Hàn Quốc nói thế nào trong một tình huống ở một lớp học tiếng Việt. Qua kết quả khảo sát và phân tích những chiến lược cầu khiến này, chúng tôi thử đề xuất những bước tiêu biểu trong hoạt động giảng dạy để việc học tập tiếng Việt như một ngoại ngữ được hiệu quả, tránh được những thất bại dụng học không đáng có của học viên Hàn Quốc.

Lời cầu khiến của học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt

PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ

Tóm tắt

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai là một vấn đề thú vị nhưng khá phức tạp, đó là trung tâm điểm của những biến đổi ngữ âm quan trọng trong tiếng Raglai. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tìm hiểu nguyên nhân hình thành cũng như phạm vi phân bố của các nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai từ đó để hiểu rõ thêm về ngôn ngữ Raglai nói riêng và các ngôn ngữ cùng nhánh nói chung.

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai

TS. Huỳnh Công Hiển

Tóm tắt 

Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối với 4 từ đại diện là “tất cả”, “mọi”, “cả” và “suốt” cùng với cấu trúc “nào… cũng” và “gì… cũng” nằm trong chương trình tiếng Việt sơ cấp dành cho các học viên người nước ngoài. Bằng việc phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa và các khả năng kết hợp của mỗi từ trong nhóm, bằng việc xác định một hướng tiếp cận, một hướng khai triển và xây dựng hệ thống bài tập, bài viết hy vọng giúp các học viên có khả năng sử dụng chuẩn xác nhóm từ này trong tiếng Việt.

Tiếng Việt sơ cấp cho người nước ngoài - nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối

TS. Lê Thị Minh Hằng

Tóm tắt

Đại từ nói chung và THẾ/VẬY nói riêng, là một nhóm từ không lớn xét về mặt số lượng, nhưng chúng thực hiện chức năng quan trọng đặc biệt, đó là chức năng hồi chỉ những điều đã được nói đến trong phát ngôn trước đó cũng như trực chỉ những sự kiện hay sự việc có thực trong thực tế. Vì lẽ đó, chúng được sử dụng một cách thường xuyên, với tần số cao hàng đầu.

“thế”/ “vậy” dưới góc độ thực hành tiếng Việt

PGS.TS. Lê Khắc Cường – Thạc sĩ Phan Trần Công

 

Tóm tắt

Hiện nay, vấn đề tộc danh Tà Mun đang được giới khoa học quan tâm nghiên cứu sau khi công luận cho rằng không nên xếp nhóm Tà Mun vào tộc người Chrau hoặc Stiêng như đã làm trước đây, vì người Tà Mun có ngôn ngữ và văn hoá khác với hai tộc người nói trên. Bản thân bà con Tà Mun có ý thức rõ và luôn khẳng định mình là tộc người Tà Mun. Bài viết là kết quả của đợt điền dã ngôn ngữ học được tổ chức vào cuối tháng 3/2013 và tháng 7/2013 tại một số huyện thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Phước có đông đồng bào Tà Mun sinh sống.

Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh và Bình Phước