TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tóm tắt

Côn Đảo là một quần đảo tiền tiêu gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên đường hàng hải từ tây sang đông, từ bắc xuống nam ở về phía đông nam Việt Nam ngày nay, cách Vũng Tàu 97 hải lý. Với tổng diện tích 76.650km2, trải ra trên vùng biển có tọa độ địa lý từ 10603610 kinh độ đông, đến 804057 vĩ độ bắc. Là một quần đảo giàu tiềm năng lại nằm ở vị trí địa lý hết sức thuận lợi, Côn Đảo có một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, quân sự và kinh tế không chỉ đối với các chúa Nguyễn trong bước đầu lập nghiệp ở Đàng Trong mà còn đối với cả triều Nguyễn và đất nước ta ngày nay. Không phải ngẫu nhiên mà Côn Đảo được người phương Tây biết đến từ rất sớm.

Vài nét về công cuộc khẩn hoang, phát triển kinh tế ở Côn Đảo (từ thế kỷ xvii đến nửa đầu thế kỷ xix)