Nguyễn Bá Long*

Nằm ở eo biển Tây - Nam tận cùng Tổ quốc, từ vùng đất hoang vu, kể từ khi Mạc Cửu (1655-1735) đến đây khai ấp lập trấn (1708), trải qua hơn ba thế kỷ, bằng mồ hôi và xương máu của bao thế hệ cư dân mở mang - gìn giữ, Hà Tiên trở thành miền biên ải trù phú, sơn thủy hữu tình - xứ sở của thơ ca nhạc họa, nức tiếng một thời với Tao đàn Chiêu Anh Các. Tìm hiểu đời sống cư dân nơi đây qua kiến trúc nhà ở và các công trình tôn giáo - tín ngưỡng, chúng tôi thấy đã có sự giao lưu, hòa hợp văn hóa của ba dân tộc Việt - Hoa - Khmer.

Có thể gọi đó là giao thoa văn hóa rất cần được bảo tồn theo nghĩa tích cực. Tức bảo tồn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và góp phần phát triển du lịch văn hóa - một trong những thế mạnh nổi bật của Hà Tiên, nhất là khi Hà Tiên được nâng lên thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang (2018). Đương nhiên, trong bối cảnh đây đó một số loại hình văn hóa bị biến thái, kể cả tôn giáo - tín ngưỡng, việc điểm lại di sản kiến trúc trên đất Hà Tiên đặng giúp lớp trẻ nhận thức đúng đắn, hành xử đúng mực, như chúng tôi nghĩ, cũng là điều khả dụng và cần thiết.

*     Tiến sĩ, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Khmer ở Hà Tiên qua kiến trúc nhà ở và công trình tôn giáo - tín ngưỡng

__________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 834 đến trang 842)