LỜI GIỚI THIỆU

Nghiên cứu về các cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang là một trong những hướng nghiên cứu thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo giới nghiên cứu Việt Nam học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, do những khó khăn về địa lý và ngôn ngữ, việc nghiên cứu về cộng đồng người Việt (người Kinh) tại Tam Đảo (Quảng Tây, Trung Quốc) vẫn đang là một mảng trống, chưa được nhiều công trình đặt ra.

Luận văn “Cộng đồng người Kinh (Kinh tộc Tam Đảo) ở Vạn Vĩ, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc” do học viên Haruki Yuemoto thực hiện, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết, được bảo vệ thành công ngày 18/6/2021 và được Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ đánh giá cao, với kết quả xuất sắc.

Với việc nghiên cứu đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của người Việt định cư tại Tam Đảo, luận văn đã góp phần phục dựng lại lịch sử phát triển, diện mạo, đời sống cư dân, cùng những nỗ lực to lớn của người Việt trong quá trình xây dựng và giữ gìn bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, luận văn cũng chỉ ra những thách thức mà cộng đồng này gặp phải trong quá trình cộng cư với nhiều cộng đồng ngoại tộc trên một vùng lãnh thổ khác, không phải quê hương mình.

Khoa Việt Nam học xin trân trọng giới thiệu cấu trúc chính của luận văn. Quý độc giả quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Tp.Hồ Chí Minh, hoặc phòng tư liệu Khoa Việt Nam học.

 

Các thiếu nữ người Kinh Tam Đảo biểu diễn văn nghệ trước Đình

(Ảnh: Haruki Yuemoto_

Học viên Haruki Yuemoto thử chơi đàn bầu tại Bảo tàng dân tộc Kinh

(Ảnh: Haruki Yuemoto)

MỤC LỤC: “Cộng đồng người Kinh (Kinh tộc Tam Đảo) ở Vạn Vĩ, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc”