Lời giới thiệu

 Luận văn “Yếu tố biển trong đời sống văn hoá của người Việt ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận” được học viên cao học Đỗ Hồng Phương bảo vệ thành công vào tháng 11/2019 và được hội đồng đánh giá cao về kết quả nghiên cứu. Chúng tôi xin trích giới thiệu một phần trong chương 3 của luận văn để bạn đọc tham khảo.