Lời giới thiệu

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho HVCH Lê Trần Phương Đình với đề tài “Hoạt động mưu sinh của người Việt tại Bãi Xếp, Phú Quốc”. Luận văn do TS. Phạm Thanh Duy hướng dẫn. Chúng tôi xin trích giới thiệu Mục lục và một phần trong chương 3 của luận văn.