Ngày 16 tháng 6 năm 2012, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên với chủ đề: “Phương pháp và nội dung giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt”.

Nhận lời mời của Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, vào sáng ngày 26, tháng 7 năm 2011 tại phòng C410 trường Đại học KHXH&NV, GS Quyên Di Chúc Bùi (đại học CSU Long Beach – Mỹ) đã có buổi nói chuyện về đề tài “Chữ Tâm trong Truyện Kiều”.

Ngày 21 tháng 5 năm 2011, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho sinh viên. Hội thảo đã thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và học viên cao học Việt Nam học tham gia.

From the 26th to 28th of February, 2011, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City in cooperation with International Association of Teaching Vietnamese held an international workshop “Vietnamese Teaching and Research workshop - The first meeting” at Binh Chau resort, Ba Ria – Vung Tau province.

Một trong những điều khó nhất với một học viên nước ngoài học tiếng Việt là vận dụng chính xác những điều được học, mà cụ thể là ngữ pháp vào một ngữ cảnh nhất định.