Ngày 08 tháng 12 năm 2012, Hội thảo khoa học Trường ĐH KHH&NV dành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên Cao học - Tiểu ban Việt Nam học đã được tổ chức tại Khoa Việt Nam học. Đến dự Hội thảo có đại diện Phòng Nghiên cứu Khoa học và Dự án, nhiều cán bộ - giảng viên và học viên cao học khoa Việt Nam học.

Ngày 08 tháng 12 năm 2012, Hội thảo khoa học Trường ĐH KHH&NV dành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên Cao học - Tiểu ban Việt Nam học đã được tổ chức tại Khoa Việt Nam học. Đến dự Hội thảo có đại diện Phòng Nghiên cứu Khoa học và Dự án, nhiều cán bộ - giảng viên và học viên cao học khoa Việt Nam học.

Các báo cáo được trình bày trong Hội thảo thể hiện sự quan tâm của các tác giả trẻ đến nhiều lĩnh vực thuộc chuyên ngành Việt Nam học như nghiên cứu về phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, về văn hóa, du lịch, v.v. Có tất cả 11 báo cáo được trình bày trong Hội thảo, trong đó các báo cáo của nghiên cứu sinh và học viên cao học người nước ngoài đã thu hút sự quan tâm và tạo không khí tranh luận sôi nổi cho Hội thảo: Dấu ấn văn hóa Việt Nam qua phong trào thơ Việt theo trường phái “Tân hình thức” (Vietnamese New Formalism) của William B.Noseworthy, Tìm hiểu ảnh hưởng của K-pop đến giới trẻ Việt Nam (Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh) của Kang Young Mi, Tiềm năng phát triển du lịch và nhận thức của người H’Mông tại Sa Pa (Trường hợp nghiên cứu tại xã lao Chải, huyện Sa Pa) của Kasa Yukie…

Đây là sinh hoạt khoa học rất bổ ích, tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học có dịp trình bày những kết quả nghiên cứu của mình, cũng như giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các bạn bè, đồng nghiệp. Riêng đối với học viên cao học, tham gia hội thảo khoa học Trẻ là một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá kết quả của luận văn tốt nghiệp.