Ngày 16 tháng 6 năm 2012, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên với chủ đề: “Phương pháp và nội dung giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt”.

Ngày 16 tháng 6 năm 2012, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên với chủ đề: “Phương pháp và nội dung giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt”.

Hội thảo đã nhận được 22 báo cáo từ các giảng viên đang giảng dạy tại khoa. Các bài viết có nội dung đa dạng, gợi mở nhiều điều về hướng nghiên cứu cũng như về việc đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giảng dạy cho giảng viên trong khoa. Trong số báo cáo gửi về Ban Tổ chức, có 08 bài đi sâu nghiên cứu về văn hóa, văn học Việt Nam. Những bài còn lại tập trung bàn về phương pháp giảng dạy Việt Nam học và các kỹ năng tiếng Việt. Trong 07 báo cáo được trình bày tại hội thảo, có những báo cáo hay, thu hút sự quan tâm của người nghe.

 

Nhìn chung, năm nay, tinh thần nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong Khoa vẫn được phát huy. Các đề tài đều mang tính thực tiễn, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt. Hội thảo khoa học giảng viên là bước chuẩn bị để các thầy cô giáo trong khoa tham gia hội thảo liên khoa (với Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt- ĐHKHXH& Nhân văn – ĐHQG Hà Nội), sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội. Có thể nói, đây là sinh hoạt khoa học rất bổ ích đối với những người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt cho đối tượng là người nước ngoài.