Print
Conference
Hits: 2305

Ngày 21 tháng 5 năm 2011, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho sinh viên. Hội thảo đã thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và học viên cao học Việt Nam học tham gia.

Năm nay, đề tài tham gia Hội thảo rất phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực (Ngôn ngữ, Văn học, Văn hóa, Xã hội…). Trong 12 báo cáo được trình bày tại hội thảo, có 06 báo cáo thuộc đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Các báo cáo còn lại là kết quả chuyến đi thực tập, thực tế ở An Nhơn – Bình Định của sinh viên năm thứ 3 (08VNH). Các đề tài tập trung nghiên cứu về một số làng nghề truyền thống ở An Nhơn (nghề đúc đồng Bằng Châu, nghề rèn Tây Phương Danh, nghề nấu rượu Bàu Đá, nghề dệt thổ cẩm Nam Phương Danh, nghề bánh tráng Trường Cửu, nghề bún Ngãi Chánh, nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, nghề gốm, nghề nón Gò Găng, nghệ thuật võ Tây Sơn )Tuy thời gian thực hiện đề tài rất ngắn nhưng các em đã có sự nỗ lực cao nên nhiều báo cáo đạt kết quả tốt.

 

Đặc biệt, những đề tài nghiên cứu theo hướng so sánh đều đạt chất lượng khoa học cao và thu hút sự quan tâm của Hội thảo: Tìm hiểu về Phật giáo ở Việt Nam so sánh với Phật giáo ở Thái Lan, So sánh cách diễn đạt về lượng trong tiếng Việt và tiếng Hàn, Rượu Bàu Đá Nhơn Lộc (So sánh với rượu An Dong – Hàn Quốc), Tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm ở An Nhơn – Bình Định (Liên hệ với nghề dệt vải gai Hansan Mosi của Hàn Quốc)… Đây cũng là ưu thế của sinh viên khoa văn học học so với sinh viên các khoa khác.

Kết quả NCKH sinh viên năm nay cho thấy sự nỗ lực rất lớn của thầy cô giáo và sinh viên khoa Việt Nam học. Hội thảo cũng cho thấy tiềm năng nghiên cứu trong sinh viên rất cao, hứa hẹn những kết quả nghiên cứu tốt hơn trong tương lai.