Một trong những điều khó nhất với một học viên nước ngoài học tiếng Việt là vận dụng chính xác những điều được học, mà cụ thể là ngữ pháp vào một ngữ cảnh nhất định.

Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Diễm Phương,Trần Bảo Thanh Trúc, Ngô Hải Uyên, Trương Nguyễn Hoàng Yến

Một trong những điều khó nhất với một học viên nước ngoài học tiếng Việt là vận dụng chính xác những điều được học, mà cụ thể là ngữ pháp vào một ngữ cảnh nhất định. Về phía giáo viên, giải thích một chủ điểm ngữ pháp khi giữa sinh viên và giáo viên không có bất kỳ một ngôn ngữ trung gian nào là điều không dễ dàng. Trong một số trường hợp đơn giản, giáo viên có thể sử dụng nhiều ví dụ để sinh viên có thể tự lĩnh hội. Tuy nhiên, phương pháp này khó có thể áp dụng cho viêc giảng dạy các hư từ. Hơn nữa, nhìn chung, học viên thuộc trình độ sơ cấp, với lượng từ vựng ít ỏi của mình, khó có thể hiểu hết các sắc thái biểu cảm trong các ví dụ được đưa ra. Điều này dẫn đến tình trạng học viên sử dụng ngữ pháp sai ngữ cảnh, sử dụng đúng nhưng không biểu cảm, không hiểu tại sao phải sử dụng hoặc từ chối không sử dụng điểm ngữ pháp đó.

Học ngữ pháp bằng phương pháp trực quan qua các đoạn phim ngắn với các tình huống sử dụng cụ thể là một điều không mới trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Với mục đích hỗ trợ cho giáo trình tiếng Việt 1, 2 của khoa Việt Nam học, nhóm thực hiện tiến hành làm một số đoạn phim ngắn với tình huống thực tế, trong đó sử dụng các điểm ngữ pháp trong giáo trình 1, 2 theo thứ tự trình bày trong giáo trình, đồng thời so sánh những ngữ pháp có những điểm tương đồng hoặc những điểm dễ nhầm lẫn trong cách sử dụng. Với phương pháp này, nhóm thực hiện hy vọng giúp ích phần nào cho học viên trong việc vận dụng ngữ pháp nhanh, hợp tình huống, linh hoạt cũng như diễn đạt biểu cảm hơn trong lời nói (trường hợp các hư từ).