Danh sách đề tài Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 - năm 2022

“Việt Nam trong thế giới đương đại: Biến đổi và thích ứng”CALL FOR PAPERS

THE 2022 SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAMESE STUDIES: “Vietnam in the contemporary world: transformation and adaptation”

 

Dear Scholars,

Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City will be hosting the 2022 Sixth International Conference on Vietnamese Studies in December 2022. The Organizing Committee would like to invite authors to submit papers for the Conference.

In order to register for the Conference, please submit your Inquiry Form via  https://forms.gle/G2T7g8Lm9h9Q5DdZ8  or send to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by April 30, 2022.

Please communicate this to your faculty members and other research scholars as well.

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

INQUIRY FORM

Best regards,

The 2022 Sixth International Conference on Vietnamese Studies,

THE ORGANIZATION BOARD

 --

VIETNAMESE STUDIES CONFERENCE ORGANIZING BOARD, USSH, VNU-HCM

A: 10-12 Dinh Tien Hoang, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM
T: (848) 38 225 009 / 39 111 352

W: www.hcmussh.edu.vn / www.vns.edu.vn

Detailed information: 

Date and time: Saturday, December 18th, 2021, 8:00AM – 5:00PM (GMT+7)

Format: virtual conference, via Google Meet.

Link for registration: https://forms.gle/Up6ESXdu8nDTB5Lr9 

(Please register to confirm your attendance by December 17th, 2021.)

 

Please find the conference agenda, conference proceedings, and links to conference rooms for plenary sessions and Sub-themes athttps://drive.google.com/drive/folders/1PDZ8HKT1rb3cYvLI3arlXxU56lzyvOP1?usp=sharing

Danh sách đề tài Hội thảo Khoa học Quốc tế 

“Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt” (lần thứ 5).

Ngày 08 tháng 12 năm 2012, Hội thảo khoa học Trường ĐH KHH&NV dành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên Cao học - Tiểu ban Việt Nam học đã được tổ chức tại Khoa Việt Nam học. Đến dự Hội thảo có đại diện Phòng Nghiên cứu Khoa học và Dự án, nhiều cán bộ - giảng viên và học viên cao học khoa Việt Nam học.