TT

Mã số SV

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Quốc tịch

Năm nhập họcNăm tốt nghiệp

Hạng TN

1

06VNH12

Kim Bo Kwang

nam

10/19/1987

Hàn Quốc

2006

2012

Khá

2

06VNH13

Kang Yong Kyu

nam

10/22/1987

Hàn Quốc

2006

2012

Giỏi

3

08VNH06

Kim Bong Nam

nam

2/17/1983

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

4

08VNH09

Yoon Da Rae

nữ

12/2/1986

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

5

08VNH13

Jun Eun Ju

nữ

3/20/1971

Hàn Quốc

2008

2012

Giỏi

6

08VNH15

Shin Gu

nam

2/22/1983

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

7

08VNH18

Kim Hee Jung

nữ

7/29/1987

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

8

08VNH19

Bin Hye Jeong

nữ

8/29/1989

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

9

08VNH21

Kim Hyo Jung

nữ

1/4/1989

Hàn Quốc

2008

2012

Giỏi

10

08VNH23

Oh Hyun Joung

nữ

3/26/1976

Hàn Quốc

2008

2012

Giỏi

11

08VNH25

Shin Ji Hee

nữ

11/29/1988

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

12

08VNH27

Sim Jong Hun

nam

8/2/1983

Hàn Quốc

2008

2012

Giỏi

13

08VNH28

Choi Ju Young

nam

11/17/1980

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

14

08VNH29

Kwon Jung Hwan

nam

2/10/1985

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

15

08VNH33

Kim Min Jae

nữ

10/24/1989

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

16

08VNH35

Jang Myung Whan

nam

2/8/1985

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

17

08VNH39

Sung Sang Hoon

nam

7/16/1984

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

18

08VNH40

Ahn Sat Byul

nữ

3/2/1990

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

19

08VNH45

Lee Soo Jin

nữ

3/2/1989

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

20

08VNH46

Lee Soo Young

nam

11/2/1984

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

21

08VNH48

Lee Sun Jae

nữ

12/7/1979

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

22

08VNH50

Hwang Ui Seon

nữ

4/26/1989

Hàn Quốc

2008

2012

Khá

23

08VNH55

Kang Young Ran

nữ

8/3/1971

Hàn Quốc

2008

2012

Giỏi

24

0271384

Lim In Ae

nữ

11/29/1980

Hàn Quốc

2002

2012

Khá

25

06VNH22

Kim Ji Sun

nữ

2/6/1979

Hàn Quốc

2006

2012

Khá

26

07VNH40

Yoo Lee Ra

nữ

10/25/1985

Hàn Quốc

2007

2012

Khá

27

07VNH49

Oh Soon Hwan

nam

5/23/1984

Hàn Quốc

2007

2012

Giỏi

28

125VNH0039

Seo Min Young

nam

25/10/1990

Hàn Quốc

2012

2015

Giỏi

Tổng cộng danh sách này có 28 (Hai mươi bảy) sinh viên tốt nghiệp.