Tháng 3 năm 2019, Khoa Việt Nam học đã tổ chức thành công 3 buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên của Khoa, bao gồm:

Stt

Họ tên HV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ngày bảo vệ

 

 

1

 

Huỳnh Thị Thảo Nguyên

Cộng đồng cư dân Đầm Thị Nại tại Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định

 

PGS.TS.Phan Thị Yến Tuyết

 

 

13/03/2019

 

2

 

Park Ji Yeon

Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam hiện nay và bài học kinh nghiệm từ chiến dịch phát triển giáo dục của Hàn Quốc giai đoạn 1960 – đầu thế kỷ 21

 

TS.Nguyễn Duy Mộng Hà

 

19/03/2019

 

3

 

Đặng Phương Toàn

Tín ngưỡng thờ tổ nghiệp Hát bội, Cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

PGS.TS.Phan Thị Yến Tuyết

 

21/03/2019

 

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ hướng dẫn khoa học, các học viên đã hoàn thành luận văn đúng thời hạn và bảo vệ thành công luận văn trước Hội đồng, trong đó có một học viên là người nước ngoài. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn nhưng các học viên đã có sự nỗ lực rất cao trong quá trình học tập và nghiên cứu. Vì vậy, các luận văn đã được Hội đồng thông qua với số điểm cao và đã đóng góp được những tài liệu mới cho nghiên cứu. Các học viên xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.

Một vài hình ảnh tại các buổi bảo vệ luận văn: