Sinh năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Ngành tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2000. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 2016.

Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng Hợp TP HCM năm 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2005. Giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. Chuyên môn Ngữ pháp tiếng Việt.

Sinh năm 1961 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM 2005. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Phnompênh, Campuchia 1989; Trường Đại học Thương mại Nagoya, Nhật Bản 1996-2000 ; Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2016.

Sinh năm 1964 tại An Giang. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ năm 1986. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2010. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học. Chuyên môn: Ngôn ngữ học.

Sinh năm 1975 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN HN 2002. Thạc sĩ Ngôn ngữ học 2011; tiến sĩ Ngôn ngữ học 2016 tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Sinh năm 1981 tại Sông Bé, Việt Nam. Tốt nghiệp ngành Tiếng Nga và Tiếng Anh Trường ĐHSP TP HCM 2004. Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt; tiếng Anh. Chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Ngôn ngữ học.

Sinh năm 1975. Tốt nghiệp ĐH năm 1998, ngành Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2015. Hiện là giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Lĩnh vực chuyên môn: Ngữ âm học, tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Sinh năm 1963 tại Hà Nội, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1987. Tốt nghiệp khoa Nga Văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1990.