VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

LỜI GIỚI THIỆU

Từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc đến nay, nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh chống thiên tai, địch họa; cần cù lao động để tô thắm và gìn giữ non sông, đất nước bền vững đến muôn đời. Lịch sử đó đã soi bóng vào văn học, từ văn học dân gian đến văn học viết và trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn nhà thơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá: 79.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058


Cũng như nhiều nền văn học khác, văn học dân gian Việt Nam là sản phẩm tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là phương tiện đáp ứng nhu cầu bộc lộ tình cảm, thể hiện quan niệm sống, lý giải những hiện tượng tự nhiên, xã hội
,... của con người một thời mà văn học dân gian còn là bầu sữa tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành Việt Nam học cho sinh viên quốc tế tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, môn Văn học dân gian Việt Nam là môn học bắt buộc. Việc có một quyển giáo trình tinh giản về văn học dân gian Việt Nam để phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên nước ngoài cũng như việc giảng dạy của giảng viên là yêu cầu bức thiết. Vì vậy, chúng tôi tiến hành biên soạn quyển giáo trình này.

Nội dung giáo trình chủ yếu cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về văn học dân gian Việt Nam: đặc trưng văn học dân gian, các thể loại văn học dân gian, những tác phẩm tiêu biểu,... Trên cơ sở đó, những người quan tâm, nghiên cứu văn học Việt Nam có thể  đi sâu tìm hiểu những vấn đề về văn học dân gian Việt Nam, trong tương quan so sánh với văn học dân gian của các quốc gia có những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử. Qua giáo trình, sinh viên và bạn đọc nước ngoài cũng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. 

Giáo trình gồm hai phần:

Phần 1: Nội dung chính của giáo trình, gồm 5 chương:

Chương 1: Đại cương văn học dân gian Việt Nam

Chương 2: Lời ăn tiếng nói dân gian

Chương 3: Trữ tình dân gian

Chương 4: Tự sự dân gian

Chương 5: Sân khấu dân gian

Ở mỗi chương/bài giảng, giáo trình giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất, những nội dung đơn giản nhất, phù hợp với khả năng tiếp nhận của sinh viên nước ngoài. Đối với các thể loại văn học dân gian, giáo trình giới thiệu những đặc trưng cơ bản, đặc điểm nội dung, nghệ thuật của thể loại và một vài tác phẩm tiêu biểu.

Do rào cản về ngôn ngữ nên sinh viên nước ngoài không thể tham khảo được nhiều tác phẩm văn học dân gian ở những công trình khác. Vì vậy, ở phần Bài đọc thêm của mỗi thể loại, các tác giả đã chọn giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, được đại đa số người Việt Nam biết đến để sinh viên tiện tham khảo.

Cuối mỗi bài học, giáo trình có câu hỏi hướng dẫn học bài để sinh viên có thể chuẩn bị bài trước ở nhà hoặc ôn tập sau khi học trên lớp.

Phần 2: Phụ lục

Phần lớn các tác phẩm văn học dân gian, đặc biệt là các truyện kể, thường có những từ vựng khó, sinh viên nước ngoài khó có thể hiểu được. Vì vậy, giáo trình có Bảng tra cứu từ vựng để sinh viên tiện lợi trong quá trình tìm hiểu tác phẩm.

Trên cơ sở tham khảo những công trình Văn học dân gian Việt Nam của các nhà nghiên cứu đi trước và dựa trên thực tế giảng dạy văn học dân gian cho sinh viên nước ngoài, nhóm tác giả đã cố gắng chọn và giới thiệu với sinh viên nước ngoài những tinh hoa của văn học dân gian Việt Nam, để  qua văn học, giới thiệu được văn hoá, vẻ đẹp tâm hồn và phong cách thẩm mỹ của dân tộc Việt Nam.

Đây là cuốn giáo trình Văn học dân gian Việt Nam đầu tiên được biên soạn cho sinh viên nước ngoài. Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, các bạn sinh viên, quý độc giả trong và ngoài nước quan tâm đến văn học Việt Nam.

                                                          Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2021

                                                                            KHOA VIỆT NAM HỌC